Wczytuję dane...
Zwroty

Jako konsument masz 14 dni od momentu otrzymania towaru na złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zwrotu zakupionego towaru należy dokonać w ciągu kolejnych 14 dni od otrzymania przez nas oświadczenia odstąpienia od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy prosimy przesłać na adres mailowy: kikisklep1@gmail.com 

bądź listownie na adres naszej firmy:

Firma handlowa NATALIA, Lidia Kołodziej,

ul. Starowiejska 18/2,

42-450 Niegowonice.

Co ze zwrotem pieniędzy ?

Zwrot pieniędzy otrzymasz do 14 dni po złożeniu oświadczenia odstąpienia od umowy na nr konta podany w formularzu zwrotu.

Co z kosztami przesyłki ?

Towar odsyłasz na swój koszt. Kwota zwróconych przez nas pieniędzy musi natomiast zawierać koszt wysyłki produktu do Ciebie, który jest równy kwocie najtańszej wysyłki z oferowanego przez nas cennika.

Miejscowość, data.....................................................

...................................................................................................

(imię i nazwisko)

..................................................................................................

(adres)

..................................................................................................

(nr telefonu)

..................................................................................................

(adres e-mail)

FORMULARZ ZWROTU

Oświadczam, że odstępuję od umowy oraz zwracam w niezmienionym stanie:

NAZWA/OPIS ZWRACANEGO TOWARU:

NUMER ZAMÓWIENIA:

DATA ZAMÓWIENIA:

NUMER FAKTURY:

Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy klienta)

 

Nazwa banku:…………………………………………………………………………………

Numer rachunku

NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA PRZYCZYNA ZWROTU

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zwrotu określonymi w regulaminie sklepu

………………………………….........................…………….………

                                                                                                                  czytelny podpis klienta